Bladel: 0497 820216        Hapert/Hoogeloon: 0497 382065

Bedrijfsreglement

Algemeen
Mogelijk is het de eerste keer dat u één van de  Fysiocenters bezoekt en misschien heeft u nog nooit eerder te maken gehad met een fysiotherapeut. Daarom vindt u hieronder belangrijke informatie.

Aanmelding
U kunt zich aanmelden op eigen initiatief (directe toegankelijkheid fysiotherapie) of via een verwijzing van een (huis)arts of medisch specialist. Aanmelding vindt bij voorkeur telefonisch of middels het contactformulier op de website plaats, maar kan ook aan de balie. Wanneer u op eigen initiatief komt, wordt uw huisarts, als u ons daartoe toestemming geeft, op de hoogte gebracht van uw aanmelding. Wanneer aanvullend onderzoek of toelichting op het behandelplan gewenst is, wordt dit met u en uw huisarts besproken.

Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak
U meldt u bij de balie, waarna u plaats kunt nemen in de wachtruimte, waar u op de afgesproken tijd door de fysiotherapeut wordt opgehaald. De fysiotherapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken. De opstart hiervan vind zo mogelijk ook direct plaats na de intake.  De fysiotherapeut maakt na afloop met u een nieuwe afspraak. Eén van de therapeuten is en blijft hoofdverantwoordelijk voor uw gehele behandeltraject. Wij proberen u in te plannen bij de collega die gespecialiseerd is in uw klachten. Wij verwijzen om deze reden intern naar elkaar door, indien u daarvoor toestemming geeft. Het kan daarom voorkomen dat u door iemand anders wordt behandeld dan uw vaste therapeut. Dit kan ook voorkomen bij ziekte of afwezigheid van een therapeut of bij acute zorg. Zodoende ontvangt u de beste zorg op het juiste moment.

Bij de eerste afspraak neemt u mee:

  • Eventueel de verwijsbrief
  • Uw ziektekostenverzekering gegevens
  • Geldig identiteitsdocument
  • Handdoek

Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht, in de meeste gevallen vindt deze plaats direct na de intake. De duur van een behandeling zal gemiddeld 25 minuten bedragen (inclusief aan- en uitkleden).

Wachttijd
Wij streven naar een maximale wachttijd van 10 minuten voor iedere behandeling. In uitzonderlijke gevallen kan dit anders zijn, hetgeen wij u vooraf komen melden. Indien u langer dan 10 minuten moet wachten, kunt u zich melden bij de balie.

Dossiervorming
Behandelingen en registratie van uw lichamelijke klachten vindt plaats volgens de richtlijnen fysiotherapie zoals vastgesteld in het Centraal KwaliteitsRegister Fysiotherapie.

Privacy
De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimtes waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Privacyverklaring
Fysiocenter Bladel, Hapert en Hoogeloon hebben en aparte privacyverklaring die u hier kunt vinden.

Inzagerecht dossier
U kunt desgewenst inzage krijgen in de gegevens die in uw persoonlijk dossier worden vastgelegd. U kunt uw medisch dossier inzien als u 12 jaar of ouder bent. Als u uw dossier wilt inzien, moet u dat mondeling of schriftelijk vragen aan uw zorgverlener of de zorginstelling. U krijgt alleen de gegevens te zien die over uzelf gaan. Uw familieleden hebben alleen recht op inzage in uw dossier als u hen daartoe schriftelijk heeft gemachtigd. Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben wel recht op inzage in het dossier van hun kind.

Klachtenregeling
Indien u niet tevreden bent over de aan u verleende service vragen wij u hier melding van te maken. Hiervoor hebben wij klachtenmeldingsformulieren en/of brochures die u kunt vinden in de wachtkamer.

Bent u verhinderd?
Indien een gemaakte afspraak niet door kan gaan, wordt u verzocht ons hiervan minimaal 24 uur van tevoren op de hoogte te stellen. Wanneer u dit niet op tijd doet, zal de behandeling in rekening worden gebracht.

Betalingsvoorwaarden
De kosten van uw behandeling declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar of u ontvangt een rekening. Dit is afhankelijk van de wijze waarop u verzekerd bent en de contracten die wij met de verschillende zorgverzekeraars hebben. Fysiocenter Hoogeloon doet zijn uiterste best om na te gaan of u verzekerd bent voor fysiotherapie, maar de eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij u zelf.  In de wachtruimte is een tarievenlijst aanwezig, waarop de praktijktarieven en betalingsvoorwaarden vermeld staan, voor de niet verzekerde zorg.  Betaling dient binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.

Bereikbaarheid
De praktijk is op werkdagen tussen 08.00 uur en 21.00 uur telefonisch bereikbaar op het volgende nummer: 0497 - 382065.
Op werkdagen is onze secretaresse tussen 8.00 uur en 12.00 uur aanwezig. Tussen deze tijden zijn wij goed bereikbaar. Buiten deze tijden zijn wij mogelijk minder goed bereikbaar. Is de telefoonlijn bezet of neemt er niemand op, dan kunt u het antwoordapparaat inspreken. Wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen. Buiten werktijden kunt u uw bericht inspreken op ons antwoordapparaat of mailen naar info@fysiocenters.nl.

Parkeren
Bladel
Indien u per auto naar Fysiocenter Bladel komt vindt u voor het gebouw parkeerplaatsen.

Hapert
Indien u per auto naar Fysiocenter Hapert komt vindt u voor en achter het gebouw parkeerplaatsen. Daarnaast is er een ruime parkeergelegenheid aan de andere kant van de Kerkstraat.

Hoogeloon
Indien u per auto naar Fysiocenter Hoogeloon komt vindt u voor het gebouw parkeerplaatsen.

Tenslotte:

  • Het is verboden in de praktijk te roken
  • Computers en andere apparatuur worden alleen door medewerkers van Fysiocenter Bladel, Hapert en Hoogeloon bediend
  • Wij verzoeken u uw mobiele telefoon tijdens de behandeling uit te zetten
  • Fysiocenter Bladel, Hapert en Hoogeloon is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van bezittingen van patiënten, cliënten of anderen die het pand betreden

Het team van de Fysiocenters in Bladel, Hapert en Hoogeloon staat voor u klaar. Doordat al onze fysiotherapeuten een eigen specialisatie binnen het vak hebben en we intensief samenwerken, kunnen we onze cliënten optimaal begeleiden naar hun herstel.