Bladel: 0497 820216        Hapert/Hoogeloon: 0497 382065

Nieuws

Lymfscanner 

Nieuw innovatief meetapparatuur

Sinds 2 maanden maken Oedeemtherapeuten Brenda Janssen en Maartje van den Ackervecken gebruik van de Lymfscanner. Dit innovatieve apparaat kan middels een sensor meten in welke mate er sprake is van vocht onder de huid. Hierdoor kan er beter worden bepaald waar het vochtprobleem zich in het lichaam bevindt. Zo wordt bepaald of er een indicatie is voor oedeemtherapie en op welke lichaamslocatie het oedeem zich bevindt en dus de behandeling plaats moet vinden. Daarnaast wordt het apparaat ingezet om tussentijds en aan het eind van een behandeltraject het effect te beoordelen.  

Oedeemtherapie
Oedeemtherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie welke zich richt op de vochthuishouding in het lijf. Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 deel uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom lichaamscellen, bloedbanen, lymfebanen en hersenbanen. Veel processen verlopen via dit lichaamsvocht; onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen en het uitwisselen van stoffen of gassen. Dit systeem noemen we de water- huishouding. Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert.  
 
Het lymfestelsel speelt samen met de bloedsomloop, een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. De lymfe heeft een voedende, zuiverende en drainerende rol.  
Lymfedrainage heeft een natuurlijke functie in ons lichaam, die kan worden beperkt door een aangeboren afwijking, maar ook als gevolg van een ongeval, ziekte, operatie of stress.

Manuele lymfedrainage  
Manuele lymfedrainage is een massagevorm die erop is gericht de kwaliteit van het interne watermilieu te verbeteren. De techniek is zacht en toepasbaar op het gehele lichaam. De methode heeft als doel de vochtdoorstroming te stimuleren en eventuele belemmering op te heffen. Daardoor verhoog je de immuniteit, verlaag je het stressniveau en optimaliseer je het hormonale stelsel. De waterhuishouding wordt direct beïnvloed door de stimulatie van het lymfesysteem, en indirect door het dempen van het verhoogd stressniveau van het lichaam. 

De klachten die hierbij kunnen ontstaan:

 • Zwelling
 • Vermoeidheid en zwaar gevoel
 • Pijn
 • Beperkingen in de beweging
 • Beperkingen in het dagelijks functioneren
 • Huidafwijkingen en infecties 

Wat kan de fysiotherapeut bijdragen?  
De klachten kunnen onder begeleiding van een oedeemtherapeut worden behandeld. D.m.v. manuele lymfedrainage, lymfetaping, aangepaste oefentherapie/mobilisaties, compressietherapie in de vorm van bandageren/zwachtelen, lifestyle begeleiding en het aansturen op zelfmanagement.

Voorbeelden van klachten: 

 • Oedemen (lymfeoedeem, oedeem na trauma, na operatieve ingreep en veneus oedeem)
 • Spierpijn/spierletsels  
 • Dystrofie  
 • Auto-immuunziekten bijv. reuma en fibromyalgie
 • Gewrichtsklachten
 • Stress gerelateerde klachten
 • Keel-neus-ooraandoeningen
 • Huidproblemen
 • Ademhalingsproblemen
 • Bloedcirculatiestoornissen
 • Orgaanstoornissen  

Hoe wordt dit vergoed?  
Voor oedeemtherapie heeft u een verwijzing van de arts of specialist nodig. Vanuit de basisverzekering wordt een vergoeding verstrekt vanaf de 21e behandeling als er sprake is van een chronische aandoening. Voor meer informatie over uw vergoedingen neem dan contact met ons op. 
Bij Brenda Janssen en Maartje van den Ackervecken kunt u terecht met uw vragen over dit onderwerp.  

Het team van de Fysiocenters in Bladel, Hapert en Hoogeloon staat voor u klaar. Doordat al onze fysiotherapeuten een eigen specialisatie binnen het vak hebben en we intensief samenwerken, kunnen we onze cliënten optimaal begeleiden naar hun herstel.