Bladel: 0497 820216        Hapert/Hoogeloon: 0497 382065

Nieuws

1,5 meter Fysiotherapie

Vanaf deze week starten we weer deels op, met respect voor de 1,5 meter!

Afgelopen week is er wederom intensief overleg geweest tussen onze beroepsorganisatie, VWS en het RIVM. De uitkomst is dat we onze fysiotherapeutische zorg, gefaseerd, weer mogen gaan opstarten.

Dit betekend dat de triage die we doen onveranderd blijft, maar we wel weer op 1,5 meter afstand u kunnen gaan zien in de praktijk.

Hands-on behandelingen zullen nog niet uitgevoerd worden bij aanvang, tenzij anders bepaald door een arts of uw fysiotherapeut. Inmiddels hebben onze praktijken de benodigde beschermende benodigheden hiervoor in huis, maar de voorraad is nog zeer beperkt.

Concreet betekent het dat de intake nog altijd middels videobellen of telefonisch plaats zal vinden. Tijdens dit gesprek zullen we samen met u bepalen wat het behandelplan gaat worden en of bezoek aan onze praktijk van toegevoegde waarde is hierin.

Wij hebben onze agenda's zo ingericht dat u ontvangen wordt door uw fysiotherapeut. Ook plannen we de afspraken zo in dat u niet op hetzelfde tijdstip met een andere cliënt het gebouw hoeft te betreden. Wij verwachten dat u niet anderen meeneemt en niet eerder dan de afgesproken tijd aanwezig bent om contact met andere cliënten te voorkomen.

Daarnaast hebben we looppaden gecreëerd en rondom ieder toestel in de revalidatiezaal een markering van 1,5 meter geplaatst.

Bij binnenkomst wordt u ontvangen door een medewerker en zullen we u vragen uw handen te desinfecteren. Daarnaast kan het zijn dat middels een voorhoofdscanner uw temperatuur opgemeten wordt. Bij koorts wordt u gevraagd om op een later moment terug te komen.

Alles wordt na iedere behandeling schoongemaakt. 

Wij benadrukken dat de reguliere fysiotherapeutische zorg alleen wordt hervat voor cliënten die niet tot een risicogroep behoren. Deze risicogroepen zijn:

 1. Personen (of diens gezinsleden) die bewezen coronapatiënt zijn of symptomen van het coronavirus vertonen. Hierbij denken wij aan verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid en/of koorts.
 2. Personen die korter dan 2 weken genezen zijn van het corona-virus.
 3. Personen met een verhoogd risicio op een ernstig beloop bij het krijgen van het corona-virus. Hiervoor wordt dezelfde indicatie gehanteerd als voor de jaarlijkse influenzavaccinatie, met als uitzondering de leeftijdsgrens die aangepast is naar ≥70 jaar. Naast ouderen ≥70 jaar zijn risicofactoren voor een ernstig beloop mensen ≥18 jaar met:
    • Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
    • Chronische hartaandoeningen;
    • Diabetes mellitus;
    • Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
     Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten.

Voor kinderen <18 jaar met onderliggend lijden zijn separaat adviezen opgesteld (NVK: Coronavirus en kinderen en adolescenten met een chronische ziekte. Op basis van gegevens over de leeftijdsspecifieke incidentie, is het risico op COVID-19 aanzienlijk lager bij kinderen. Er worden in de gegevens uit China vrijwel geen ernstige uitkomsten gemeld voor personen onder de 19 jaar (China CDC, Guan).

Wij hopen dat ook wij spoedig verdere versoepeling gaan krijgen dat ook de hands-on behandelingen verder uitgebreidt kunnen worden. Dit zal mede afhankelijk zijn van bevoorrading van de beschermende kleding. Wij proberen u via onze website én Facebookpagina de komende tijd op de hoogte te houden van deze ontwikkelingen!

Het team van de Fysiocenters in Bladel, Hapert en Hoogeloon staat voor u klaar. Doordat al onze fysiotherapeuten een eigen specialisatie binnen het vak hebben en we intensief samenwerken, kunnen we onze cliënten optimaal begeleiden naar hun herstel.