Bladel: 0497 820216        Hapert/Hoogeloon: 0497 382065

Schouderrevalidatie

De schouderregio is erg complex door de grote mobiliteit die we hebben met onze arm c.q. schouder. Een precieze aansturing van de spieren rond de schouder is de belangrijkste factor om dit mogelijk te maken. Hierdoor moeten de omliggende spieren, pezen en gewrichten allemaal optimaal gaan functioneren. Een kleine verstoring hierin kan al genoeg zijn om schouderklachten te veroorzaken.

Verschillende soorten schouderklachten
Er zijn verschillende oorzaken te vinden waardoor mensen schouderklachten ervaren. De grootste groep mensen met schouderklachten, zeker 80%, heeft inklemmingsklachten van de pezen van de schouder, ook wel 'subacromiaal pijnsyndroom' genoemd. Dit probleem ontstaat vaak door aanhoudende overbelasting van de schouder.

De diagnosestelling
Bij schouderklachten in het bijzonder is het erg belangrijk om de oorzaak van de klachten te achterhalen. Omdat door veel verschillende oorzaken klachten ontstaan met een zelfde soort klachtenbeeld, is nauwkeurig lichamelijk onderzoek belangrijk.

Echografie bij schouderklachten
Echografie wordt veel toegepast bij mensen met schouderklachten omdat dit een objectiever beeld kan geven van de onderliggende oorzaak. Problemen in de pezen, spieren, slijmbeurzen en botbreuken kunnen met echografie duidelijk in beeld gebracht worden. Hierdoor kan de fysiotherapeut een betere prognose geven voor herstel. Matthijs Reedijk, Ruud van der Horst en Ronald Dirkx zijn opgeleid in echografie van het houdings-en bewegingsstelsel. 

De behandeling
Wanneer de oorzaak van de klachten gevonden is, kan bekeken worden of fysiotherapeutische dan wel manueel therapeutische behandeling zinvol is. De behandeling bij schouderklachten zal vooral bestaan uit advies in belasting en belastbaarheid van de aangedane schouder, houdings-instructie, lokaal mobiliseren en actieve oefeningen ter stabilisatie. Daarnaast kan het nodig zijn dat de nek en boven rug behandeld moeten worden d.m.v. manuele therapie.

Wanneer er besloten wordt dat het starten van de fysio-manueel-therapeutische behandeling niet de eerste optie is, zult u (terug)verwezen worden naar de huisarts. Deze zal dan m.b.v. het advies van de fysiotherapeut, het verdere beleid gaan bepalen.

Samenwerking met Maxima Medisch Centrum
In samenspraak met schouderspecialisten van het Maxima Medisch Centrum zijn er verschillende protocollen ontwikkeld, door Progress Educations, voor verschillende schouderklachten. De protocollen worden bij de desbetreffende schouderklachten gehanteerd. Er zijn protocollen voor zowel conservatieve behandeling als revalidatie na een operatie. Onze schouderfysiotherpeuten behandelen volgens deze protocollen.

Schoudernetwerk Noord-Brabant
Onze collega's Matthijs Reedijk en Timon Keulers zijn tevens aangesloten bij het Schoudernetwerk Noord-Brabant.

AFspraak maken TERUG

Het team van de Fysiocenters in Bladel, Hapert en Hoogeloon staat voor u klaar. Doordat al onze fysiotherapeuten een eigen specialisatie binnen het vak hebben en we intensief samenwerken, kunnen we onze cliënten optimaal begeleiden naar hun herstel.