Bladel: 0497 820216        Hapert/Hoogeloon: 0497 382065

Geriatrie Fysiotherapie (Fysiotherapie voor ouderen)

Geriatrie fysiotherapie is fysiotherapie speciaal gericht op de ouder wordende mens. Een geriatrie fysiotherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van complexere, meervoudige gezondheidsproblemen. Door de aanwezigheid van een geriatrie fysiotherapeut is er kennis en kunde in huis om ouderdomsziekten te behandelen.

Doelstelling van de therapie is het verhogen of behouden van de zelfredzaamheid.
Omdat lichamelijke beperkingen in de thuissituatie vaak een verstorende factor van de zelfredzaamheid zijn, is het belangrijk dat de thuissituatie optimaal is. De geriatrisch fysiotherapeut kan u hierbij ondersteunen. Zo krijgt u bijvoorbeeld hulp bij het aanleren van veilige transfers (zoals het opstaan uit een stoel) of wordt er een inschatting gemaakt of loophulpmiddelen noodzakelijk zijn. Een onderdeel van het behouden van de zelfredzaamheid, is preventie. Zo kunt u ook bij de geriatrisch fysiotherapeut terecht voor valpreventie en valtraining. Om u in de thuissituatie goed te kunnen helpen, zal de fysiotherapeut u (zo nodig) aan huis behandelen.

Naast de directe hulp bij mobiliteitsproblemen thuis, kunnen ook mantelzorgers/ familieleden die direct betrokken zijn bij de verzorging van ouderen terecht voor advies. Onder andere voor het aanleren van goede tiltechnieken.

Bij ouderen komen complexe problemen naar voren, doordat er vaak meerdere ziektebeelden aanwezig zijn. Voor optimale zorg is er een goede samenwerking met andere (para)medici, zoals logopedisten, podotherapeuten, ergotherapeuten, maar ook de huisarts en praktijkondersteuners. Ook hierin speelt de geriatrisch fysiotherapeut een actieve rol.

Hiervoor kunt u terecht bij de geriatrie fysiotherapeut:

  • de volgende ziektebeelden: longaandoeningen (zoals COPD), hart- en vaatlijden, revalidatie na operatie, osteoporose, neurologische aandoeningen (CVA, parkinson), reuma, artrose, diabetes.
  • Deskundig advies met betrekking tot tiltechnieken, aanpassing van de leefomgeving.
  • Advies ten aanzien van loophulpmiddelen.
  • Mantelzorgproblematiek.
  • Valpreventie en valtraining.

De geriatriefysiotherapeut houdt u in beweging!

Voor geriatrie fysiotherapie is geen verwijzing nodig, tenzij er sprake is van een chronische indicatie of behandeling aan huis. Uw fysiotherapeut zal u vertellen wanneer een verwijzing van huisarts of specialist wel noodzakelijk is.

AFspraak maken TERUG

Het team van de Fysiocenters in Bladel, Hapert en Hoogeloon staat voor u klaar. Doordat al onze fysiotherapeuten een eigen specialisatie binnen het vak hebben en we intensief samenwerken, kunnen we onze cliënten optimaal begeleiden naar hun herstel.